Home

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering do

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) var åren 1986-2008 en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att motverka etnisk diskriminering.Med etnisk diskriminering avsågs diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering listed as DO. Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering - How is Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering abbreviated do ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 1 the sixth international conference for national human rights institutions copenhagen and lund 10 - 13 april 200 Film framtagen av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 2008. Myndigheten ingår idag i Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ingick i studiematerialet Fyra nyanser av diskriminering Get this from a library! Etnisk diskriminering : vad det är, vilka former det förekommer i, vad man gör åt det : en kort handledning från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. [Peter Nobel; Sverige. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - Wikipedi

 1. ering (DO) Samer om diskri
 2. ering. 4 § Ombudsmannen skall särskilt motverka att arbetssökande utsätts för etnisk diskri
 3. ering (DO) var årene 1986-2008 en svensker statslig forvaltningsmyndighed med opgaver at modarbejde etnisk diskri
 4. ering, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskri
 5. ering (the Swedish national ombudsman for issues on ethnic discri

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/04 Mål nr A 58/03 Sammanfattning Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen i samband med tillsättning av ett vikariat DO - Ombudsmannen mot etnisk diskriminering EDA - Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (1999:130) Europadomstolen - Den europeiska domstolen för de mänskliga rättighetern Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering (the Swedish national ombudsman for issues on ethnic discrimination) DO Determination Order (workers compensation claims

The Ministry of Integration and Gender Equality (Swedish: Integrations- och jämställdhetsdepartementet) was a ministry of the Government Offices of Sweden.Its areas of responsibility included consumer affairs, democracy issues, gender equality, human rights, integration issues, metropolitan affairs, minority issues, non-governmental organizations and youth policy Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) August 1995 - June 2001 5 years 11 months. Stockholm, Sverige. Jag arbetade med utredning av anmälningar om etnisk diskriminering, främst på. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering / Search Search Search. Share on Facebook Twitter RSS Print Decrease font Increase font Log in. Migrant Integration Information. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller, om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning, av en central arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal rapport 2008:4 Diskriminering i rättsprocessen där anmälningar till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) gällande upplevd diskriminering inom rättsväsendet studerats, framkommer att ett stort antal personer med invandrarbakgrund har upplevt sig utsatta för kränkande oc

Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering - How is Ombudsmannen

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (proposition 177), Handikappom-budsmannen (proposition 179) ochen nyinrättad myndighet, Ombudsma n-nen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (proposition 180). Ombudsmännen föreslås få en processförande roll med rätt att föra talan i Arbetsdomstolen Tillsyn 19 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen skall se till att denna lag följs. Ombudsmännen skall försöka förmå dem som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier att frivilligt följa lagen Ombudsmannen mot etnisk diskriminering/DO. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2007) Att färgas av Sverige. Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2008) Diskriminering av samer. Samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv Diskriminering av samer i sjukvården - Nytt projekt av Västerbottens läns landsting I Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering (EtnO) rapport Diskriminering av samer (DO Rapport 2008:1) rapporteras om diskriminering av samer i sjukvården

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har stämt Jönköpings kommun efter att en kvinna tvingades lämna en praktikplats då hon talade för dålig svenska.. Kvinnan, som är undersköterska, hade fått en praktikplats på ett äldreboende i Jönköping 1 Diskriminering av Romer i Sverige - Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och. bedömningar gällande etnisk diskriminering i arbetslivet. Med hjälp av rättsdatabasen Infotorg.se har jag sökt rättsfall, där jag använt mig av sökorden etnisk diskriminering och etnisk diskriminering i arbetslivet. Under rättsfallssökningen bekräftades, att rättsfallen är få och de fällande domarna än färre Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn så att lagen följs. DO har ersatt de tidigare ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning IT-administratör at Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Company placeholder image. Registrator at Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Education. Kungliga tekniska högskolan

 1. eras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön.
 2. ering i rekryteringssituationer
 3. Contextual translation of mot( into English. Human translations with examples: mot, lv + mot, god motion, acharei mot, hairdressing, rue de mot 28, ≤lv + mot; >lv

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning; Ombudsmannen mot etnisk diskriminering; Australia Commonwealth Ombudsman; Bulgaria Граждански защитник; Граждански посредници; Ceko Veřejný ochránce práv; Denmark Folketingets Ombudsmand; Forbrugerombudsmanden; Rigsombudsmanden; Estonia. Den 1 januari 2009 slogs myndigheten samman med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering p? grund av sexuell l?ggning och Handikappombudsmannen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Samtidigt ersattes de gamla lagarna med ny lagstiftning. En del material p? denna sida kan d?rf?r vara inaktuellt I den bostadsrapport som tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering presenterade i december 2008 går det att se tydliga kopplingar mellan segregation och diskriminering. Rapporten visar att det är vanligt att romer nekas bostad och även hänvisas till undermåliga bostäder Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) samt Skolverket genom Barn- och elevombudet (BEO) har tillsyn över lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling a

What does Organizations, Education Schools etc. SMED stand for? Hop on to get the meaning of SMED. The Organizations, Education Schools etc. Acronym /Abbreviation/Slang SMED means Senter Mot Etnisk Diskriminering. by AcronymAndSlang.co Ombudsmannen kan i sin begäran enligt 4 kap 4 § använda vite som påtryckningsmedel. Beslut om vite får överklagas i Nämnden mot diskriminering. DO får även, i frågor som rör diskrimineringsförbudet, föra talan i domstol för en enskild person enligt 6 kap 2 §. 10 11 Prop. 2007/08:95 s. 561. Ibid s. 390. Diskrimineringsombudsmannen. 12 likes. Diskrimineringsombudsmannen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Tidigare.. Vad innebar 1986 års lag mot etnisk diskriminering? Var inte ett direkt förbud mot diskriminering. Innebar att DO inrättades för att informera, påverka och. Ett Barn- och elevombud (BEO) för likabehandling har upprättats. Det är även Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen för mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO) som skall se till att lagen följs. 5 4

Nyanser av diskriminering I - YouTub

20 § I en tvist om skadestånd enligt denna lag får Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolinspektion som part föra talan för en elev som medger det. För barn och elever under 18 år som inte har ingått. Ombudsmannen drog slutsatsen att kommissionen hade underlåtit att tillhandahålla en objektiv motivering för sitt beslut att avslå den klagandes ansökan på grund av hans bulgariska medborgarskap, och att den därmed hade överträtt principen om icke-diskriminering eller likabehandling View Susanna Lundmark's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Susanna has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Susanna's connections and jobs at similar companies

View Ingrid Krogius' profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Ingrid has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Ingrid's connections and jobs at similar companies Domstolen skulle genast meddela språkskolan att man inte hade några invändningar mot att klaganden fördes upp på lärarförteckningen. Vid telefonkontakt med ombudsmannens kontor sade klaganden att hon var nöjd med resultatet av klagomålet. Mot bakgrund av detta avslutade ombudsmannen ärendet som löst av institutionen CMO - Centrum Mot Olikfientlighet; DO - Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering; FMK - Folkereisning Mot Krig; FMR - Forbundet Mot Rusgift; LMK - Landsforeningen Mot Kreft; MDP - Mot de Passe; NMR - Nätverket mot Rasism; SKMA - Svenska Kommitten Mot Antisemitism; SMED - Senter Mot Etnisk Diskriminering; AMK - Aldrig Mere Krig; AMO - Astronomer. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Andra bestämmelser med förbud mot diskriminering. 2 § Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns också

Etnisk diskriminering : vad det är, vilka former det

Enligt förslaget ska de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering avvecklas, d v s Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen samt. 1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling

DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Följ DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Diskriminering - ett hot mot folkhälsan Pressmeddelande • Okt 26, 2006 09:49 CES Domslut Domslut. 1. Arbetsdomstolen avslår Ombudsmannens mot etnisk diskriminering talan. 2. Arbetsdomstolen förpliktar Ombudsmannen mot etnisk diskriminering att ersätta Flygarbetsgivarna och BF Scandinavian Aviation Academy Aktiebolag för deras rättegångskostnader med åttiosjutusentvåhundra (87 200) kr, varav 86 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på. 110 2 _ ‎‡a Sverige ‏ ‎‡b Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ‏ 110 1 _ ‎‡a Sverige. ‏ ‎‡b Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning ‏ 110 1 _ ‎‡a Sweden

Video: Ombudsmanden mod etnisk diskriminering - Wikipedia's

Diskrimineringsombudsmannen - Wikipedi

 1. erning , Ligestillingsombudsmanden (JämO), Handicapombudsmanden (KAR) og Ombudsmanden mod diskri
 2. You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips
 3. eringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskri
 4. ering. Jurist.
 5. ering. Yamam Al-Zubaidi. Download with Google Download with Facebook or download with email

DO - What does DO stand for? The Free Dictionar

 1. ering, Handikappsombudsmannen och Ombudsmannen mot diskri
 2. ering. Ombudsmannen mot etnisk diskri
 3. ering, Ombudsmannen mot diskri
 4. ering i arbetslivet, framför allt på grund av ålder och yrkeserfarenhet, genom att man effektivt genomför direktiv 2000/78/EG. Alla medlemsstater uppmanas därför att införa nationella strategier mot ungdomsarbetslösheten
 5. ering (DO) med sin rapport Diskri
 6. ering - ett hot mot folkhälsan är slutrapporten från samverkansprojektet Diskri

Alle mennesker er likeverdige uansett opprinnelse . Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering (DO) ble dannet 1986. John Stauffer forteller at det var trykk utefra som førte til at man i Sverige innså at det var behov for å skape et slikt offentlig myndighetsorgan Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) mottog den 26 augusti 2002 en begäran om utredning från M.A. avseende bl.a. etnisk diskri minering i samband med tillsättning av ett vikariat i Malmö kommun. M.A. är medlem i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF). Efter förfrågan från D Nolltolerans mot bruket av starka dofter i CVL:s lokaler. Insats: Rektor informerar alla nya elever vid kursstart om plan mot diskriminering och kränkande behandling Doftpolicyn dvs. förbudet mot parfymer och rakvatten (se bilaga 4) uppmärksammas och följs upp vid gemensamma personalträffar, elevråd/elevforum samt vid kursstarter

Tvist har uppkommit mellan Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och kommunen. DO har gjort gällande att kommunen diskriminerat R.S. under anställningsförfarandet genom att ställa frågor under anställningsintervjun som av R.S. har upplevts som kränkande och som har haft samband med hans etniska tillhörighet och religion Informationskampanj mot diskriminering anmäldes En provocerande kampanj skapad av Södra tornet har utsetts till en av finalisterna av Stora PR-priset. Uppsalaföretaget tävlar med en informationskampanj som de tog fram åt myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) Från och med den 1 januari 2009 avvecklas Jämställdhetsombudsmannen, JämO. Myndigheten slås ihop med de tre andra ombudsmännen mot diskriminering; Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen till Diskrimineringsombudsmannen, DO Tillsynen - Diskrimineringsombudsmannen (DO) - en sammanslagning av de idigare - ombudsmännen Nämnden mot diskriminering - prövar framställningar om vitesförelägganden och överklaganden med anledning därav (se akiva åtgärder) Talerät för vissa intresseorganisaioner Fyra villkor för talerät - Status som ideell förening (krävs.

03 - PDF Free Download - dokodoc

Diskriminering, direkt och indirekt Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion elle Frokostmøte: Hvordan bør norske myndigheter arbeide mot rasisme og etnisk diskriminering? Public · Hosted by Antirasistisk Senter. Interested. clock De som ska se till att lagarna hålls är ombudsmännen JämO, som jobbar med jämställdhet, DO som jobbar mot etnisk diskriminering, HomO som är ombudsmannen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och HO, handikappsombudsmannen. De gamla lagarna kommer fortfarande att gälla Vid årsskiftet införs förbud mot åldersdiskriminering i svensk lag. Men Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har redan stämt ett företag som sa nej till en 62-årig arbetssökande. I det fall som det rör sig om sökte den 62-årig kvinnan, ursprungligen från Tjeckien, jobb som bilvårdare

Video: Religionsfrihet i svenskt arbetsliv - Lunds universite

Video: DO - Military and Government - Acronym Finde

Ministry of Integration and Gender Equality (Sweden) - Wikipedi

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har beslutat att granska sex städbolag som gick med på att tillhandahålla städare som inte är invandrare. Granskningen initierades efter att en journalist, som uppgav sig vara potentiell företagskund, frågade 61 olika städföretag i Sverige om de. Download Presentation Diskrimineringsgrunnlagene, etnisitet An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author mot etnisk diskriminering i t.ex. arbetslivet, vilket regeringen anser bör utredas. Diskrimineringsombudsmannen. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) infördes den 1 juli 1986. Det fanns på många håll tveksamhet till huruvida en ny myndighet skulle ha någon reell effekt på arbetet mot etnisk diskriminering

Anna Theodora Gunnarsdottir LinkedI

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder samt annan kränkande behandling. Årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan för aktiva åtgärder mot diskriminering oc DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) hade hand om könsdiskriminering, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) övervakade diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller anna De nuvarande fyra myndigheterna jämställdhetsombudsmannen (Jämo), ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo), ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och handikappombudsmannen, (HO) ska alltså i fortsättningen bli en integrerad myndighet Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO Katarina Bangata 79, 116 42 STOCKHOLM Telefonnummer 08-55 60 9525 www.homo.se Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO Katarina Bangata 79, 116 42 STOCKHOLM Telefonnummer är 08-55 60 95 00 www.do.se Texten är omskriven till lättläst av Maria O'Donnell, Centrum för. första gruppen består av representanter för ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), jämställdhetsombudsmannen (JämO), ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), handikappombudsmannen (HO), justitieombudsmannen (JO) och barnombudsmannen (BO). Den andra referensgruppen består av representanter från olik

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - ec

Det fanns också olika ombudsmän som skulle se till att lagarna efterlevdes. För jämställdhetslagen fanns Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och de andra var Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) Europaåret mot rasism, 1998. - 88 s. Diskriminering av romer i Sverige : rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer . - Stockholm : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, [2004?]. - 43 s. Diskriminering dröjer kvar [online] : indikatorer och insatse

Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. An English translation of the 2008 Discrimination Act can be found at the website of the Equality Ombudsman of Sweden (DO) at www.do.se. The current DO was created in 2009, prior to that, reference to DO is prior Ombudsman against Ethnic Discrimination Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) uppdrog 1998 åt professor Anders Lange på Centrum för invandrarforskning (CEIFO) att genomföra en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering av samer. Undersökningen utgick från självupplevd diskriminering bland samer oc Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har stämt Uppsala kommun inför Uppsala tingsrätt och kräver skadestånd för olaga diskriminering. När pappan besökte en barnhälsovårdsmottagning med ett av barnen berättade han för distriktssköterskan att den äldsta dottern skulle åka till Kenya under sommarlovet sätts mål upp i nästa års plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. att träda in när någon på skolan behöver ytterligare stöd och hjälp med frågor som rör diskriminering, trakasserier eller kränkningar av olika slag. att ansvara föra att driva och hålla ihop arbetet med denna plan. Förankringsprocesse Handlingsplan mot Diskriminering tillika Likabehandlingsplan Gällande perioden 2017-08-01 - 2018-07-31 Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Detta hänger i sin tur samman med hela förskolans verksamhet

Den enda skillnaden mellan förfrågningarna var den angivna åldern, som i ena fallet var 27 år och i andra 47 år. Man jämför sedan andelen positiva svar för yngre med äldre. Resultaten visade den högsta graden av diskriminering som någonsin uppmätts med denna typ av skriftliga experiment för diskriminering på grund av etnisk bakgrund Det sker fortfarande en omfattande diskriminering på den svenska bostadsmarknaden. Det menar ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, i en ny rapport och vill nu att regeringen överväger.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, får in allt fler anmälningar. Under första halvåret i år har DO fått in 371 ärenden, och det som ökar mest jämfört med samma period förra. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering inrättades 1986 genom lagen mot etnisk diskriminering, men den innehöll inget uttryckligt förbud och gav inte ombudsmannen möjlighet att gå till domstol Transgender identity or expression describes persons who do not define themselves as male or female, or express by their manner of dressing or in some other way that they belong to another sex. The term includes a person's mental or self-perceived gender image as well as the expression of what is known as their social gender through, for. DO bildades 2009 genom att slå ihop de fyra tidigare ombudsmannauppdragen Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - HomO) oli aiemmin Ruotsissa valtiollinen hallintoviranomainen, joka aloitti toimintansa 1. toukokuuta 1999. Asiamiehen tehtävänä oli homofobian ja sukupuoliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän vastustaminen. Syrjinnällä tarkoitettiin epäoikeudenmukaista tai. Pikkarainen, Heidi och Brodin, Björn. Diskriminering av samer: Samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Torp, Eivind. 2001. 'Rädda vargen - skjut en same' i Naturresurser og miljøverdier i samiske områder: Forvaltning og forskningsutfordringer, s. 100-116

populär: