Home

Marfans syndrom ögon

Vad är Marfans syndrom? > Marfans syndrom är en ärftlig bindvävstörning som påverkar normal kroppstillväxt. Bindvävnad ger stöd för din skelettstruktur och alla organ i kroppen. Varje sjukdom som påverkar din bindväv (som Marfans syndrom) kommer att påverka hela din kropp, inklusive dina organ, skelett, hud, ögon och hjärta Här finns bland annat informationsbroschyren Marfans syndrom - Information för den som har eller möter människor med Marfans syndrom, boken Må bra med marfan samt faktablad. Svenska Marfanföreningens medlemstidning utkommer med fyra nummer per år och ingår i medlemsavgiften, se www.marfanforeningen.se Marfan syndrome is an inherited disease that affects the body's connective tissue, which provides the strength, support, and elasticity to tendons, cartilage, heart valves, blood vessels, and. Marfan syndrome was first formally described by Antoine Marfan in the Bulletin of the Medical Society of Paris in 1896. His description told of a 5-year-old girl with arachnodactyly, although many of the associated findings, including why early deaths were so prevalent, took almost 50 more years to uncover.[1

Marfan syndrome is a genetic disorder that affects the body's connective tissue. Connective tissue holds all the body's cells, organs and tissue together. It also plays an important role in helping the body grow and develop properly Men är Marfans syndrom ett visst antal platser som bindväven försvagas. Hjärt-kärlsjukdom I fallet med syndromet är det en genetiskt överförd sjukdom. Huvudsakligen bindväv för hjärtat, ben, ögon, lungor och artärer påverkas. Styrkan och hållfastheten hos bindväv försvagas, så att vissa delar av kroppen bör innehålla mer tryck

Förekomst. Marfans syndrom är ett sällsynt sjukdomstillstånd där man räknar med att en person per 5 000-10 000 invånare drabbas i Sverige.Siffrorna är osäkra på grund av att många upptäcker sjukdomen först i vuxen ålder, och andra bär på sjukdomen utan att veta om det Just sådana här begränsningar är en av de få saker som gör mig riktigt less på att ha Marfans Syndrom - begräsningarna. Jag får ju inte, som jag tidigare nämnt, ge blod. Det om något är väldigt frustrerande, samtidigt som jag ju får acceptera att sådana beslut som fattas är för min skull Marfan syndrome (MFS) is a genetic disorder of the connective tissue. The degree to which people are affected varies. People with Marfan tend to be tall and thin, with long arms, legs, fingers and toes Marfan syndrom påverkar kroppens bindväv och kan orsaka problem i ögon, leder och hjärta. Även om sjukdomen inte har botemedel, kan läkare framgångsrikt behandla nästan alla dess symtom Eftersom bindväv finns i hela kroppen, kan Marfans syndrom drabba många organ system, inklusive skelett, ögon, hjärta och blodkärl, nervsystemet, huden och lungorna. Marfans syndrom påverkar män, kvinnor och barn och har hittats bland människor av alla raser och etniska bakgrunder

Marfans syndrom: Symptom, orsaker , och behandlingar 201

Inga ögon mår bra av slag och gnuggningar. Alla människor bör akta sig för att få hårda bollar direkt på ögat. Pesoner med Marfans syndrom behöver inte vara försiktigare än andra. Hårda gnuggningar i ögat kan orsaka brytningsfel även hos annars helt friska personer Många med Marfans syndrom har en lång och smal kroppsbyggnad samt överrörliga leder. Stukningar och värk samt sned rygg förekommer ofta. Vid Marfans syndrom vidgas ibland stora kroppspulsådern, aortan, vilket kan leda till läckage i aortaklaffen och/eller bristning av aortaväggen, dissektion eller ruptur, ett livshotande tillstånd Jag är en kvinna på 29 år som ville börja blogga om den sällsynta diagnosen Marfans Syndrom som jag lever med varje dag. Sjukdomen är medfödd, men jag diagnostiserades inte förrän jag var fyra år Mest Marfans syndrom är ärftligt, men 30 procent av fallen har ingen släkt alls. Marfans syndrom kan orsaka allvarliga ögon-och hjärtproblem om de lämnas obehandlade. Symtom Marfans syndrom kan orsaka ett hål i iris i ögat, förskjutning av objektivet från resten av ögat, minskad muskeltonus, platt fötter, krökning av ryggraden och. Marfans syndrom påverkar olika människor på olika sätt. Vissa människor har bara lindriga symtom, medan andra drabbas hårdare. I de flesta fall, symptomen framsteg som person åldrar. Kroppens system oftast drabbas av Marfans syndrom är: Skelett - Personer med Marfans syndrom är vanligtvis mycket lång, Smal, och lös-ledad. Eftersom.

Människor med Marfan syndrom tenderar att vara långa och smala, med långa, smala fingrar. Eftersom Marfan syndrom kan påverka olika delar av kroppen har det inga unika tecken och symtom, så diagnosen beror på att du tittar på den övergripande bilden. Olika människor kommer att ha olika symptom. Symtom kan visa sig i skelett, ögon och. Marfans syndrom Nyhetsbrev 287 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos, i det här fallet Marfans syndrom Lynch syndrome has historically been known as hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC). A number of inherited syndromes can increase your risk of colon cancer or endometrial cancer, but Lynch syndrome is the most common. Doctors estimate that around 3 out of every 100 colon cancers or endometrial cancers are caused by Lynch syndrome

Marfans syndrom - Socialstyrelse

 1. or defects in structures arising from the neural crest, and pigmentation changes
 2. EDS vs Marfan Syndrome Hälsoproblem har alltid varit ett problem och kontinuerligt ämne för diskussion, särskilt om vi har någon i familjen som går igenom det. Ett av dessa problem är vad de kallar EDS eller Ehlers-Danlos syndrom, som vanligtvis är associerat, och ibland förväxlas med MFS, även kallat Marfan syndrom
 3. Start studying Ögon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Marfans syndrom. Anamnesen trubbigt våld mot ögat.

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en grupp av ärftliga bindvävsavvikelser. De sex formerna av EDS orsakas av bristfällig bildning av de normalt starka proteinstrukturer i kroppen som kallas kollagen. Kollagen - ett av kroppens grundläggande byggnadsmaterial - spelar en viktig roll när det gäller att hålla ihop, stärka och ge. Marfan syndrom påverkar kroppens bindväv och kan orsaka problem i ögon, leder och hjärta. Men tonåringar med Marfan syndrom kan leva normala liv. Ta reda på hur i den här artikeln Eftersom bindväv finns i hela kroppen, kan Marfans syndrom drabba många organ system, inklusive skelett, ögon, hjärta och blodkärl, nervsystemet, huden och lungorna. De flesta personer med Marfans syndrom har problem med hjärtat och blodkärlen Marfan syndrome can affect the eyes in many ways. For this reason, people with Marfan syndrome should see an ophthalmologist (a medical doctor who takes care of the eyes) to find out if they have any eye problems and learn how to care for their eyes Ögon - Tidig, regelbundna synundersökningar är viktiga för att identifiera och korrigera eventuella synproblem i samband med Marfans syndrom. I de flesta fall, glasögon eller kontaktlinser kan rätta till problemet, fastän kirurgi kan vara nödvändigt i vissa fall

Marfan Syndrome Symptoms, Causes, Treatments - WebM

Patienter med Marfans syndrom är ofta mycket längre än sina klasskamrater när de puberteten och kan vara över 6 meter lång med 14 års ålder, enligt Kids Health. Tester Läkare leta efter problem hjärtklaff, aneurysm och andra tecken på Marfans syndrom under en fysikalisk undersökning Bindvävssjukdomar som är strikt på grund av genetiskt arv inkluderar Marfans syndrom (kan ha vävnad avvikelser i hjärtat, aorta, lungor, ögon, och skelett) och Ehlers-Danlos syndrom (många typer kan ha löst, ömtålig hud eller lös [hyperextensible] fogar beroende på typ)

Marfan Syndrome - EyeWik

 1. There's currently no cure for Marfan syndrome. Treatment focuses on managing the symptoms and reducing the risk of complications. As Marfan syndrome affects several different parts of the body, your treatment programme will involve a number of healthcare professionals
 2. Marfan syndrome is a genetic disorder of the body's connective tissue, which may affect the heart, eyes, skeleton and lungs. The most serious effects include those on the cardiovascular system, particularly the heart valves and aorta. There is no cure, but the syndrome can be managed with careful.
 3. Marfans syndrom ger först och främst symtom från ögonen, rörelseapparaten, hjärt-kärlsystemet och lungorna. Personer med Marfans syndrom är ofta mycket långa och slanka. Särskilt armar och ben är långa. Långa och smala fingrar (arachnodactyli) ses nästan alltid
 4. Kännetecknen liknar Marfans syndrom och Ehlers-Danlos syndrom, men Loeys-Dietz syndrom orsakas av olika genetiska mutationer. Störningar i bindväven kan påverka hela kroppen, inklusive skelettsystemet, huden, hjärtat, ögonen och immunsystemet
 5. An 8-year-old boy from Jinka, Southern Ethiopia, has been mesmerizing people with his bright blue eyes. Abushe has Waardenburg syndrome. His parents feared that he was blind when he was born. They are poor, and medical treatment for their son was never a possibility. Abushe is not blind, however, nor does
 6. Sjukdomar i bindväv som är strikt ärftlig (på grund av genetisk arv) omfatta Marfans syndrom (kan ha vävnad avvikelser i hjärtat, aorta, lungor, ögon, och skelett) och Ehlers-Danlos syndrom (kan ha lös, ömtålig hud eller lös [hyperextensible] fogar). Pseudoxanthoma elasticum är en ärftlig sjukdom av elastin
 7. Object moved to here

Gardner's syndrome is a rare genetic disorder. It usually causes what start out to be benign or noncancerous growths. It's classified as a subtype of familial adenomatous polyposis, which over. A white forelock or The Mallen Streak is caused by a defiencey known as Poliosis, a lack of compound-pigment melanin which provides colour in hair, eyebrows and eyelashes. This results in one or more white 'streaks' in hair. Poliosis is a symptom most commonly associated with Waardenburg syndrome, Marfan's syndrome and other genetic.

Stickler syndrome a genetically inherited abnormality in collagen production that produces a number of pathologic maxillofacial, ocular, auditory and joint manifestations. Etiology. Types 1-4 Stickler syndrome are classically inherited in an autosomal dominant fashion, though a significant number of cases may be sporadic. Risk Factor Katarakt Främre kapselbråck Tidig presbyopi Kapsulär pseudoexfoliation Subluxation vid Marfans syndrom Intraokulär linsdysfotopsi Uvea Melanom Mios Pigmentdispersion Uveit Bristande funktion. John's most difficult handicap is, not strabismus or nystagmus, but extreme nearsightedness

Till skillnad från de Mendels egenskaper som inkluderar sjukdomar som Marfans syndrom, Dvärgväxt och Elephant Man syndrom, är det inte en allt eller inget situation. Tänk på din ögonfärg, hårfärg, etc. som ett genomsnitt av de egenskaper som dina föräldrar besitter Gilbert's syndrome is caused by lack or deficiency of an enzyme uridine-diphosphate glucuronosyltransferase or UGT. This enzyme is responsible for converting fat soluble free or unconjugated. Vad kännetecknar Marfan syndrom (mutation, symptom)? Orsakas av mutation i FBN1 genen som kodar för fibrillin. Påverkar många olika organsystem: hjärt- och kärlsystemet, skelett, ögon, lungor, dura mater, hu

What is Marfan Syndrome? The Marfan Foundatio

Vad är Marfans syndrom och vad kan den leda till i ögonen? Bindvävssjukdom m. bla hjärt och handmissbildningar men som även kan ge upphov till linsluxation. Vilka är symtomen vid katarakt? Långsam progressiv synnedsättning, bländning, nedsatt färg- och kontrastseende (allt är grått) Vilken ögonbiverkan kan klorokin ge upphov. Oregon Health & Science University. OHSU is dedicated to improving the health and quality of life for all Oregonians through excellence, innovation and leadership in health care, education and research Medicine doktor Fredrik Källmark driver Källmarkskliniken, Sveriges enda specialistklinik för torra ögon. Han berättar för Kurera vad fenomenet med torra slemhinnor beror på, varför vi. Founded in 2004 in Paris, Ögon Designs is the inventor of the aluminium wallets. Truly a pocket size suitcase, it also makes reference to the cigarette cases used by dandies' last century. Therefore this resolutely modern accessory takes its roots in History. The arrival of Ögon on the leather goods market in 2004 caused a mini-revolution Öppna dina ögon Lyrics: Aldrig har jag känt som jag gör nu / Jag drömmer om ett hus, ett barn, en fru / Allting som jag sökt ser jag i dig / Du väcker heta känslor inom mig / Öppna dina.

Marfans syndrom: svaghet bindvävs hjärta, lungor, ben och

Video: Marfans syndrom - Wikipedi

Om att leva med diagnosen Marfans Syndrom

• Metabolic Syndrome Spelare Deadly När Kombinerad • Blood Pressure Drug Visar Löfte Marfans syndrom • Hälsa Tips: Lindra Restless Legs Syndrome • Att förutsäga Path of Acute Coronary Syndrome • Fiskolja Kan Fight torra ögon syndrom Problem med bindevävnad som Marfans syndrom - en genetisk sjukdom som påverkar bindevegen av skelett- och kardiovaskulära system, ögon och hud ; Annons . Symptom . Vad är symptom på mitralventil Prolapse? Eftersom mitralventilframkallning ofta inte orsakar några symtom, är de flesta med detta tillstånd omedvetna om att de har. Vad är mitralventilen Prolapse? Du har två kamrar på vänster sida av ditt hjärta: ditt vänstra atrium och din vänstra kammare. Din mitralventil, som ligger mellan de två, är utformad för att tillåta blod att strömma in i vänster ventrikel men blockeras från att flyta tillbaka till vänstra atriumet Marfans syndrom (MF) är en ärftlig sjukdom med symtom främst från kroppens bindväv. Sjukdomen kan ge besvär från många olika organ i kroppen - leder, skelett, ögon, hjärta och blodkärl. Sjukdomssymtomen kan dock variera mycket och de flesta med Marfans syndrom kan leva ett helt normalt liv -Att vara vuxen och leva med Marfans syndrom - erfarenheter från vuxenvistelse på Ågrenska Ågrenska arrangerade i september 2005 en tredagars vistelse för vuxna med Marfans syndrom. Tio personer deltog. Under ett inslag i vistelsen diskuterades följande samhällskontakter. Sjukvår

Albinism, Fetalt alkohol syndrom, Juvenil idiopatisk artrit, Metabola sjukdomar, Prematurt födda, Shaken baby syndrome, Relevanta syndrom av genetisk orsak (exempelvis Downs, Marfans) Barn Kännedom om inom området Hud Atopiskt och seborroiskt eksem, Rosascea Kornea Kännedom om inom området Infektio Marfan syndrome 2. Meningoencephalocele 3. Traumatic Brain Injury Show causes with descriptions » | Start Again » Results: 5235 causes of Cerebrospinal fluid leakage OR Eye symptoms. 1. 14q+ syndrome 2. 14qter deletion Syndrome 3. 18p minus syndrome 4. 1q deletion 5. 1q terminal deletion 6. 2-Hydroxyglutaricaciduria 7. 2-Methylbutyric Aciduria 8 RARE List There are more than 7,000 known rare diseases to date. Browse the list below for more information on a specific disease, support organizations, related news, events and clinical trials Free flashcards to help memorize facts about Lite ögongodis.. Other activities to help include hangman, crossword, word scramble, games, matching, quizes, and tests Detta betyder dock inte att de som har Marfans syndrom automatiskt är mer mottagliga för astma, bronkit eller ens emfysem

syndrom translation in Swedish-Finnish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies syndrom käännös sanakirjassa ruotsi - suomi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä Postad av admin on okt 5 2016. Filed under American Journal of Cardiology.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.You can leave a response or trackback to this entr People with Marfan syndrome are usually tall & thin with disproportionately long arms, legs, fingers & toes He Was Born Without Wrist Join. is listed (or ranked) 1 on the list The Disturbing Case Of Tsutomu Miyazaki, The Little Girl Murderer Marfan syndrome is a genetic disorder of the connective tissue

Ehlers-Danlos and Eyes. Therapeutic Optometrist Dr Diana Driscoll and her children have Ehlers-Danlos. She and her eye specialist husband have researched what eye problems can effect people with Ehlers-Danlos. They have prepared material that is intended to be used when you visit your eye specialist närsynthet översättning i ordboken svenska - grekiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Det här är en av Jehovas vittnens officiella webbplatser. Det är ett studieredskap för publikationer på olika språk som framställts av Jehovas vittnen DEFINITION:Ärftlig bindvävssjukdom med manifestationer i ögon, rörelseapparaten, hjärt-kärlsystemet och lungorna. FÖREKOMST: I Sverige uppskattas att 1 000-2 000 personer har Marfans syndrom, men förekomsten är osäker eftersom det kan vara svårt att ställa diagnosen Optiker bör varna sina patienter för risken att ögonen skadas av UV-exponering och informera om att patienterna kan skydda sina ögon med en kombination av solhatt/keps, sidotäckande solglasögon och UV-blockerande kontaktlinser av klass 1 eller 2 A chronic fatigue syndrome diet is hard to select as every person is different. Ok this is so hysterical I am on the floor laughing. My fave: You have to cancel more plans than a politician makes promises. You know you have POTS when.... #pots #pots syndrome #postural orthostatic tachycardia syndrome See mor

7 costochondritis och godartade bröstförändringar behöver Guo syndrom identifiering, den senare som idiopatisk, traumatisk costochondritis, Tietze syndrom, bröstkorg revben brosk inflammation, xiphoid brosk syndrom, var inte system dessa sjukdomar Kliniska manifestationer, i syfte att identifiera med RP Discover what may be done to mitigate the symptoms of Marfan's Syndrome now

Video: Marfan syndrome - Wikipedi

Marfan Syndrom - Föräldraskap - 201

ISSN: Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen Årsmöten Ögon 2 / 2015 Styrelsen Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen om du ha Marfans syndrom är en ärftlig bindvävstörning som påverkar normal kroppstillväxt. Bindvävnad ger stöd för din skelettstruktur och alla organ i din kropp. Varje sjukdom som påverkar din bindväv (som Marfans syndrom) kommer att påverka hela din kropp, inklusive dina organ, skelett, hud, ögon och hjärta Vad orsakar marfans syndrom? Marfan syndrom orsakas av en förändring i genen som styr hur kroppen gör fibrillin, en väsentlig del av bindväv som bidrar till dess styrka och elasticitet. I de flesta fall är marfans syndrom ärvt från en förälder, men 1 i 4 fall förekommer hos personer utan känd familjehistoria av sjukdomen Karl M. frågar: Hur började berättelsen om Niccolo Paganini som säljer sin själ till djävulen i utbyte mot att lyssna fiolen? På höjden av hans berömmelse och förmögenhet, Niccolò Paganini, var det förmodligen den största violinisten som någonsin levde, både toast och banan i Europa

Vad är Marfans syndrom? / davidchita

 1. Bindväv finns över hela kroppen och flera organsystem kan påverkas hos individer med marfans syndrom. Hjärt- och blodkärl (kardiovaskulära), skelett och ögon (okulära) system påverkas oftast
 2. ant) orsakad av defekt (felfoldning) i proteinfibrillin-1 kodad av genen FBN1 på kromosom15. Marfans syndrom är således ett medfödd, genetiskt tillstånd som skiljer sig från det inflammatoriska autoimmuna bindvävssjukdomar
 3. Personer med Marfans syndrom kommer också att ha regelbundna problem med hjärtat eller ögon. Dessutom lider de fortfarande av andra delar av sin kropp, eftersom i princip förhindrar bindväv i hela kroppen. De kan också drabbas av deras ben, ögon, lungor och ryggmärg

Ögon Svenska Marfanföreninge

 1. Retina and pseudoexfoliation syndrome. Both the increased rate of vitreous loss and the more frequent need of Nd:YAG capsulotomy for secondary cataract could be expected to enhance the risk of retinal detachment. The PEX syndrome might, therefore, be regarded as a risk factor for the development of retinal detachment
 2. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan Ehlers-Danlos syndrom och sjukdomar som Marfans syndrom, Larsens syndrom, fibromyalgi och ospecifik reumatisk sjukdom. För Larsens syndrom och Marfans syndrom finns separat information i Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser
 3. Seizures are changes in the brain's electrical activity. These changes can cause dramatic, noticeable symptoms or may not cause any symptoms. The symptoms of a severe seizure include violent.
 4. Marfan var en fransk barnläkare som upptäckte en ärftlig bindvävssjukdom redan 1896 hos en 5-årig flicka. Syndrom innebär bl a att flera organ är påverkade. Man tror att närmare 800 svenskar har Marfans syndrom. Symtom och tecken Ögon, hjärta och skelett ger ofta problem - men det är olika för alla. En del får inga besvär alls

Marfans syndrom : Sällsynta Diagnose

 1. I julfrågan publicerad den bmj.com Professor Sir Malcolm Green förklarar idag: En översyn av en historisk studie från 1848 visar att torskleverolja var en effektiv behandling för tuberkulos
 2. istration för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Men enalapril kan vara kontraindicerat för dem som också har bindväv sjukdomar såsom lupus, sklerodermi, Marfans eller Sjögrens syndrom och reumatoid artrit eller RA, enligt Drugs.com
 3. ations approved in 2005, 2006, 2010, 2011 and 2014 by the Secretary of the Australian Government Department of Social Services
 4. Marfans syndrom ofta är längre än vad som är förväntat utifrån familjebilden - sjukdomen tycks orsaka en spurt i tillväxten på kroppen och på olika organ, säger Cecilia Gunnarsson. Gentkriterierna används för att diagnostisera Marfans syndrom och diagnosen är klinisk Kriterierna som uppdaterades ange
 5. Sjögrens syndrom (SS) Autoimmun sjukdom med kronisk inflammation i saliv- och tårkörtlar samt hos ett stort antal allmänsymtom med artralgier och trötthet. Symtom och objektiva fynd på torrhet i ögon och mun samt verifierad autoimmunitet (positiv läppspottkörtelbiopsi och/eller positiv SS-A/SS-B)
 6. Contents: Symptom insjunkna ögon | Marfans syndrom; Humle te köpa - symptom insjunkna ögon. Inga diskussioner om denna sida ännu. Ögonsyndromet är förknippat med den vanligaste formen insjunkna hypertyreos, sk. Ögonsyndromet är en autoimmun sjukdom som drabbar vävnaderna kring ögat

Dr. Dennis Gory, MD is a cardiology specialist in Eugene, OR and has been practicing for 40 years. He graduated from Oregon Health and Science University School Of Medicine in 1975 and specializes in cardiology and interventional cardiology Symtom på . Marfans syndrom . Även om Marfans syndrom är en sjukdom som människor föds med , diagnosen Marfans syndrom är inte ofta gjorda förrän senare i livet . Även om de drabbade har en defekt i samma FBN1 gen , varierar det specifika felet , och som sådan , så gör de egenskaper som uttrycks i de drabbade . Svårighetsgraden av. Men bara för att man har tratt- eller kölbröst behöver inte det betyda att man har Marfans Vanligt bland människor som lider av Marfans syndrom är ovanligt långa armar, ben, tår och fingrar, tratt- eller kölbröst, scoliose, kutrygg eller svank, överböjliga leder t.ex fingrar som kan böjas långt bakåt, ögon- och hjärtproblem Vid till exempel Marfans syndrom är just ökad kroppslängd ofta skälet till att sjukdomen upptäcks. En del av de barn som ingick i den publicerade studien hade Marfans syndrom eller. En nybliven mamma vecklade upp sitt lilla förtidigt födda barn ur filtarna, och en mycket svag och avvikande flicka visade sig. Hon har ett svårt hjärtfel, och troligen Marfans syndrom, med långa smala fötter och händer, jag vet inte heller om hon såg något Musikvideon regisserades av Melina Matsoukas och Knowles för B'Day Anthology Video Album (2007). Videon är bara en minut lång och tjänar som en introduktion för videon till Green Light. I Kitty Kat-videon visar Knowles kattlika ögon med smink och kläder med leopardmönster. I vissa delar av videon rider hon på en överdimensionerad.

populär: