Home

Egenkontrollprogram läkemedel

Hela regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel måste följas oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver eller hur stort Egenkontrollprogram 1 av 10 . Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel . Läkemedelsverkets föreskrifter (LVSF 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret för tillsyn och sanktioner av receptfria läkemedel samt följer upp de brister som Ditt egenkontrollprogram Här hittar du Svensk Dagligvaruhandels riktlinjer vid försäljning och hantering av receptfria läkemedel direkt i när butiker tar fram egenkontrollprogram Vid läkemedelsleverans måste man kontrollera läkemedlen och dokumentera (spara information om) läkemedelsleveransen Man måste kontrollera att de läkemedel man.

Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram Du som vill sälja receptfria läkemedel måste göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Ditt egenkontrollprogram Från och med 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas på andra försäljningsställen än på apotek. Egenkontrollprogram

Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Plusgiro Org nr Enköpings kommun Källgatan 4-6 0171-62 50 00 0171-62 51 70 7 07 27-3 212000-028

Ett egenkontrollprogram ska finnas och vara anpassat för den enskilda verksamheten från det att verksamheten börjar försälja receptfria läkemedel Socialförvaltning . Socialkontoret : Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel . Sida 1 (4) Observera att du ska spara egenkontrollprogrammet. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel. Egenkontrollprogram. Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram. Du som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över din försäljning och du ska ha ett egenkontrollprogram för. Säljer du receptfria läkemedel ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att: reglerna kring receptfria läkemedel. Sedan den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek. Nikotinläkemedel räknas till kategorin vissa receptfria läkemedel och. Egenkontrollprogram. Du som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över din försäljning och du ska ha ett egen-kontrollprogram för.

Egenkontrollprogram Innan ett läkemedel kan bli receptfritt måste läkemedlets användningsområde, dosering och sättet som läkemedlet ska ges på vara. Receptfria läkemedel i butik skriftligt egenkontrollprogram. Ett fåtal hade även bristande dokumentation för spårbar-het och produkter med för kort hållbarhet För att få sälja vissa receptfria läkemedel måste du först anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket. Egenkontrollprogram Egenkontrollprogram. Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som. receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen inom staden förslag på egenkontrollprogram och information om kontrollavgifter

Video: Regler och vägledning - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agenc

Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram som innehåller hanteringsrutiner för dessa produkter

 1. Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram
 2. Egenkontrollprogram. Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personalen. Läkemedel måste vara tydligt åtskilda från andra.
 3. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
 4. För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten, Egenkontrollprogram
 5. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som.
 6. Receptfria läkemedel on Höörs kommun — Vill du sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla försäljningen till Läkemedelsverket. Vi på miljö- oc

Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns bland annat exempel på egenkontrollprogram Receptfria läkemedel Genomgång av försäljningsregler. • Be om legitimation. När någon ser ut att vara under 25 år och vill köpa folköl, tobak eller läkemedel - be o Det finns även en mall för ett egenkontrollprogram här nedan som hjälper dig som försäljare att göra rätt. Innan du börjar sälja läkemedel Taxa för tillsyn på handel med tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel. Egenkontrollprogram ska bifogas i anmälan om detaljhandel med folköl

Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel - Stockholms sta

Riktlinjer: receptfria läkemedel i butik Svensk Dagligvaruhande

Egenkontroll, receptfria läkemedel - Bollebygds kommu

 1. Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram
 2. försäljning och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. läkemedel, antaget av kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad a
 3. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt finns det en risk Egenkontroll Innan du kan påbörja försäljningen måste du utforma ett egenkontrollprogram
 4. Vill du sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa.
 5. Innan du börjar sälja läkemedel i din butik måste du anmäla detta till Läkemedelsverket och upprätta ett så kallat egenkontrollprogram

Video: Receptfria läkemedel - Mölndal - molndal

När du ska sälja receptfria läkemedel måste du ha enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Om du vill, kan du använda kommunens mall för egenkontrollprogram Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, Reglerna omfattar bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till. Försäljning av alkoholhaltiga drycker, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter, kräver anmälan till kommunen för att få säljas. Miljö- och.

Kommunen kontrollerar handel med vissa receptfria läkemedel

 1. Du som vill sälja receptfria läkemedel i din detaljhandel det. Bland annat ska det finnas ett egenkontrollprogram och det måste finnas tydlig.
 2. och receptfria läkemedel Mallar för egenkontrollprogram för folköl och tobak kan du få av din kommun eller ladda hem från Folkhälsomyndighetens webbplats
 3. Egenkontrollprogram. Enligt 16 § 1 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll).

Receptfria läkemedel i butik - ronneby

Sedan den 1 november 2009 gäller lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen gör det möjligt för andra än Apoteket att sälja vissa. Försäljning av vissa receptfria läkemedel. Innan försäljningen påbörjas måste du dessutom skapa ett egenkontrollprogram Egenkontrollprogram för Att sälja receptfria läkemedel i butik Egenkontrollprogram Mallen för detta egenkontrollprogram följer kapitelindelningen i. Säljer du receptfria läkemedel ska det anmälas till läkemedelsverket. Det är vi på kommunens miljöenhet som har tillsynsansvaret

Om du vill du sälja receptfria läkemedel, Innan du som företagare börjar sälja läkemedel, måste du skapa ett egenkontrollprogram Innan du som företagare börjar sälja läkemedel måste du skapa ett egenkontrollprogram. Du ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och. De läkemedel som ska Regeringen föreslår vidare att näringsidkarna ska utöva s.k. egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten,. Läkemedel är inte vilken vara som helst. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten

Receptfria läkemedel - Täby kommu

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska du som säljer receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram med skriftliga instruktioner. Livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Öl Anmälan om försäljning/servering av folköl Egenkontrollprogram. läkemedel inom detaljhandeln Förslag till beslut • Försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten Du måste göra en anmälan till kommunen innan du får börja sälja folköl, tobak eller e-cigaretter. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till.

Handel med receptfria läkemedel - Hallstahammars kommu

Receptfria läkemedel - Motala kommu

Egenkontrollen kan samlas i något som kallas för ett egenkontrollprogram. Det ska vara ett levande dokument som anpassas till den verksamhet som du bedriver och. Du får till exempel inte sälja läkemedel till den som är under 18 år och du har en Du måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram som beskriver.

Läkemedlen ska vara inlåsta eller placerade under direkt uppsikt och får inte Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett särskilt egenkontrollprogram

Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram samt rutiner och dokumentation för att säkerställa att. Vissa receptfria läkemedel får du sälja i Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram,. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett särskilt egenkontrollprogram. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram samt rutiner och Hantering av läkemedel som har. Receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel, som lämpar sig för egenvård Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten

Receptfria läkemedel - Strängnäs kommun - strangnas

Video: Receptfria läkemedel - Härryda kommu

Receptfria läkemedel - vilhelmina

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning . 12 c § tobakslagen Försäljningsställe. Namn på försäljningsstället. Gatuadress. Postnummer och postor Egenkontroll. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som säljer receptfria läkemedel utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram. Den som anmält försäljning av läkemedel till Läkemedelsverket är skyldig att utöva egenkontroll och upprätta ett egenkontrollprogram för verksamheten Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra. Det finns olika regler och krav för att du ska få sälja receptfria läkemedel. Du måste till exempel skapa ett egenkontrollprogram innan du börjar sälja.

Receptfria läkemedel - sollentuna

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ställs krav på de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. egenkontrollprogram där. Butiker som vill sälja receptfria läkemedel och nikotinläkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram. Vissa receptfria läkemedel av detaljhandel och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än hos apoteken. Här kan du läsa om vad som gäller för försäljningen Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram

Egenkontroll och rutiner - karlstad

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, Innan försäljningen påbörjas måste du dessutom skapa ett egenkontrollprogram Receptfri handel med läkemedel utanför apotek Vissa receptfria läkemedel får Försäljningsstället ska ha ett egenkontrollprogram med rutiner som.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek Modul ll - : Ledningssystem för kvalitet och egenkontrollprogram Modul lll - : Egenkontroll, begärliga läkemedel, integritet och etik En lista över vilka läkemedel detta gäller samt ytterligare information om anmälan av försäljning av vissa receptfria Du ska ha ett egenkontrollprogram Alla miljöfarliga verksamheter ska ha ett egenkontrollprogram där rutiner över bland annat hur kemiska produkter och avfall hanteras

populär: